Екип

Нашите специалисти

Доц. Д-р Димитър Гугутков, д.м.

Владее руски и английски език

Биография


Образование
 • 2017 г. Доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, МУ София

 • 2014 г. Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ София

 • 2005 г. Придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение в МУ София

 • 1998 г. Магистър-Лекар, МУ София

 • 1990 г. Средно образование, ЕСПУ ''Христо Смирненски'' гр. Септември

 • 2007 г. Специализация в ''Кинки'' Юнивърсити, гр. Осака Япония

 • 2006 г. Специализация в ''Бен Гурион'' Юнивърсити гр. Бершева Израел

Професионален опит:
 • От 2015 г. Изпълнителен директор на Медицински комплекс „Доверие” АД

 • 2013 г. – 2015 г. Консултатнт по анестезиология и интензивно лечение в ПСАГБАЛ ''Св.София'' ЕАД

 • 2007 г. – 2015 г. Преподавател към Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ София

 • 2005 г. – 2015 г. Анестезиолог-реаниматор в Университетска болница ''Майчин дом''

 • 1999 г. – 2005 г. Анестезиолог-реаниматор в V МБАЛ гр.София

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки