Лаборатория по трансфузионна хематология

;

Началник лаборатория: д-р Ангел Стоименов

 

МБАЛ „Доверие” е сред малкото частни болници в гр. София, разполагащи със собствена лаборатория по трансфузионна хематология. Чрез нея на територията на комплекса са осигурени своевременна медико-диагностична дейност, снабдяване с кръв и кръвни продукти, консултации и хемотрансфузионна терапия на пациентите съгласно всички изисквания на добрата лабораторна практика.


Извършват се:


  • определяне на кръвни групи, подгрупи и фенотипове;
  • определяне на антитела и подбор на кръв за всеки отделен пациент;
  • разширени проби за съвместимост на всички приематели;

  • осигуряване на доставка, съхранение, поддържане на резерв и експедиране на кръв и кръвни продукти;
  • оптимизиране на клиничното приложение на кръв и кръвни продукти и трансфузионен надзор с цел осигуряване и поддържане на качеството му;
  • оказване на консултативна помощ по отношение дейностите на трансфузионната хематология.

Всички дейности се извършват съгласно изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт „Трансфузионна хематология”.Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки