Лаборатория по хистология и цитология

;
В лабораторията се извършват всички цитологични и хистологични тъканни изследвания, които обхващат широк диапазон от заболявания:

В клиничната лаборатория се изработва пълна гама от:

  • онкологични

  • хирургични
  • гинекологични
  • гастроентерологични
  • дерматологични
  • ортопедични

Структура
Материалите се получават от консултативните кабинети, манипулационните и операционните зали на съответните отделения. Благодарение на модерната апаратура обработката им е много бърза. Това е неоспоримо удобство при извършването на спешни интраоперативни изследвания - при заболяване на гърда, яйчник или дебело черво, например, изследването може да бъде извършено до 10 минути от постъпването на материала от операционния блок.

Предлага се и възможността за обработка и диагностика на биопсии и цитологични материали и от външни структури – болници, центрове или частни кабинети, както и опцията за консултация на готови препарати.

Резултати

Годишно в лабораторията по хистология и цитология се обработват над 24,000 изследвания.

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки