История

История на МБАЛ Доверие
;
МК "Доверие" е модерен медицински комплекс, разделен функционално на диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно лечение.  Болница  "Доверие" е една от първите частни болници в България. Създадена е в края на 2005 г. и вече над 10 години е част от „Доверие Обединен холдинг” АД.

Тя е модерна, европейска болница, различна от стандартните български болници във всяко отношение, като предлага много по-съвременно обслужване, апаратура и леглова база.

На разположение на пациентите на МК "Доверие" са:

  • Медицински център, разполагащ със собствени лаборатории и високотехнологично диагностично оборудване
  • 9 специализирани отделения за болнична помощ
  • 4 операционни зали и стационар от над 100 легла

МК "Доверие" е едно от първите лечебни заведения в България, които предлагат на своите пациенти  оперативно лечение със системата за роботизирана хирургия „Да Винчи”. Над 80% от всички диагностични и лечебни процедури се извършват чрез прилагане на минимално инвазивен (безкръвен) метод от висококвалифицирани екипи чрез съвременна ендоскопска апаратура.
Екипът на МК "Доверие" се грижи за здравето на пациентите си, като им осигурява не само висококачествена медицинска помощ, но и максимално добро съпътстващо обслужване. Разработихме и внедрихме система за получаване и анализ на обратната връзка от пациентите. Чрез нея всички мнения и препоръки достигат до управленските екипи. По този начин очакванията и реалните нужди на пациентите на болница "Доверие" взимат ключова роля при оценката на работата на медицинския комплекс и взимането на най-правилните решения.

Ръководните принципи в работата на екипа на МК "Доверие" са:


Безотказност
Професионализъм
Качество
Коректност
Висок морал, Човещина и Етика

Управленски екип

Управленски екип
;

Борис Борисов

Председател

доц. д-р Димитър Гугутков

д.м. – Изпълнителен директор на МБАЛ “Доверие” АД

Партньори

Нашите партньори
;
Всички пациенти с допълнително здравноосигуряване към фондовете трябва да се легитимират в приемния кабинет с картите си. Координацията с фонда се осъществява в кабинет 121 - за пациенти, желаещи да използват услугите на доболничната помощ в МЦ "Доверие", или в кабинет 119 с д-р Махленски - координатор фондове за болнична помощ. При липса на координация, съответният фонд може да откаже заплащането на медицинските услуги.

Пациентите с допълнително здравно осигуряване, постъпващи за лечение в МБАЛ "Доверие" трябва да преминат по следните стъпки:

  • Пациентите с допълнително здравно осигуряване първо преминават през приемен кабинет, където удостоверяват, че притежават допълнително здравно осигуряване чрез картите, издадени им от съответното дружество.
  • След легитимиране в приемния кабинет пациентите са ДЛЪЖНИ да се явят в кабинета на д-р Аниел Махленски, където да бъдат координирани със здравния фонд.
  • След извършване на координацията пациентите се връщат в отделението, където са приети за лечение.

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки