Анестезиология и интензивно лечение

Всички пациенти на които предстои операция под обща анестезия се консултират от анестезиолог предоперативно. Поради обичайно плановия характер на оперативната дейност в МБАЛ "Доверие" тези консултации позволяват да се прецени общото състояние на пациентите предоперативно и при наличие на придружаващата патология да се извърши подготовка в амбулаторни условия, като се избере най-подходящият момент за предприемане на оперативно лечение. Всички пациенти, които са високо-рискови по отношение на съпътстващи заболявания, се консултират с началника на отделението, а в някои по-сложни случаи - в консилиум от всички анестезиолози и специалисти от съответните отделения.

Оперативното лечение на пациентите в МБАЛ "Доверие" включва анестезия при:


 • Коремни операции

 • Гинекологични операции (роботизирани хистеректомии, конвенционални хистеректомии, лапароскопски кистектомии и по-малки гинекологични операции)
 • Урологични операции (простатектомии, бъбречни интервенции, роботизирани простатектомии)
 • Ортопедични операции (алопластика на тазобедрени и коленни стави и др. ортопедични операции)
 • Ендоскопски изследвания и литотрипсии

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Отделението по анестезиология и интензивно лечение

представлява високо-специализирана структура, която чрез приложение на съвременни методи и технологии осигурява регулярното протичане на лечебните процеси в болницата. Отговорностите му включват:

 


 • Активно участие в лечебно-диагностичната дейност на пациентите, приети в болницата за активно лечение
 • Осигуряване на адекватна и безопасна анестезия на приетите за оперативно лечение пациенти
 • Осигуряване на извеждане от анестезия на пациентите до тяхното пълно възстановяване
 • При необходимост - прилагане на диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на основните жизнени функции (кардиопулмонална ресусцитация)
 • Диагностика и лечение на критичните нарушения в жизнено-важните функции на пациентите.

Екип


Членовете на екипа имат дългогодишен опит в осигуряване на обща и регионална анестезия на деца и възрастни в различни области на съвременната хирургия: коремна, ортопедия и травматология, урология, гинекология, хирургично лечение на онкологично болни, оториноларингология, офталмология, амбулаторна хирургия. Кардио-пулмонална ресусцитация, поддържане на пациенти в условия на изкуствена белодробна вентилация, работа с пациенти в критично състояние.

Отделението включва в състава си:

 • 6 лекари - анестезиолози, които работят на ротационен принцип на всички места, където се провежда обща анестезия

 • 8 медицински сестри, които работят на същия ротационен принцип и със съответния лекар-анестезиолог оформят анестезиологичния екип на даденото работно място

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки