Екип

Нашите специалисти
Д-р Мая Тодорова

Д-р Мая Тодорова

Владее английски, френски, руски и арабски език

Биография

Владеене на методите на неинвазивната диагностика в кардиологията – ехография, Холтер – ЕКГ, Холтер – АН, ВЕТ, ТЕТ

Преподавателска практика със студенти по медицина, специализанти по вътрешни болести и по кардиология

Над 40 публикации и участия в медицинската литература и медицински форуми /вкл. 2 участия в медицински монографии и в 4 публикации в международни медицински списания/


Образование
 • 1987 г. Придобита специалност по кардиоревматология

 • 1985 г. придобита специалност по вътрешни болести

 • 1979 г. – 1977 г. „Висш Медицински Университет“- София – магистър по медицина

 • 1996 г. специализация по неинвазивни методи  в кардиологията, Париж, Франция

 • 1985 г. – 1986 г. специализация по интракардиална електрофизиология и ритмология, Париж, Франция

Професионален опит:
 • От 2008 г. до момента лекар кардиолог в МЦ  „Доверие” АД

 • 2000 г. – 2007 г. лекар кардиолог, „Ал Дамер Център”, Кувейт

 • 2000 г. – 2007 г. лекар кардиолог, „Ал Дамер Център”, Кувейт

 • 1987 г. – 2002 г. главен асистент в клиника по кардиология, МУ София

 • 1985 г. – 1987 г. старши асистент в клиника по кардиология, МУ София

 • 1982 г. – 1985 г. асистент в клиника по кардиология, МУ София

 • 1981 г. – 1982 г. лекар ординатор по вътрешни болести, I-ва Градска болница, София

 • 1977 г. – 1981 г. лекар ординатор по вътрешни болести, СКК „Момин Проход”

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки