Кардиология

Кардиология

В приемно-консултативните и диагностични кардиологични кабинети на МЦ "Доверие“ се извършват както първична (оценка на нивото на сърдечно-съдов риск при здрави индивиди), така и вторична профилактика (за пациенти със сърдечно-съдови заболявания).

Ключови елементи на диагностично-лечебната дейност:


 • физикално изследване на сърцето и съдовете
 • изграждане на диференциално-диагностичен план
 • определяне на необходимостта от използване на допълнителни диагностични неинвазивни и/или инвазивни (интервенционални) методи и интерпретация на получените резултати
 • периодична оценка на нивото на глобалния индивидуален сърдечно-съдов риск
 • определяне на индивидуално медикаментозно и/или инвазивно (интервенционално) лечение, чиято основна цел е удължаване живота на пациента и/или поддържане на добро качество на живота му

ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ


Електрокардиаграма
Ехокардиография
Холтер ЕКГ
Холтер Артериално Налягане (АН)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Значение на сърдечно-съдовите заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртните случаи сред населението на Европа - те причиняват смъртта на повече от 4.35 милиона души в 52-те държави членки на европейския регион на СЗО и над 1.9 милиона в държавите от ЕС.

Причина са за смъртта на повече хора в сравнение с всички онкологични заболявания взети заедно, като процентът е по-висок за жените – 55% от всички смъртни случаи, и 43% за мъжете, и дори още по-висок процент сред населението с нисък социално-икономически статус. Те са и основен фактор за инвалидизиране и намаляване на качеството на живот на населението. Честотата на сърдечно-съдовите фатални или не инциденти намалява в Северна, Южна и Западна Европа, докато в Централна и Източна Европа има тенденция към увеличаване на сърдечно-съдовите събития.

Редица ССЗ са категоризирани като такива поради значителните социални, икономически и психологически обществени щети, високия дял в структурата на причините за смъртност на населението, значимостта на разходите за лечение и рехабилитация и нуждата от намеса на висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ. В тази графа спадат:


 • исхемичната болест на сърцето
 • артериалната хипертония
 • мозъчно-съдовата болест

Спрямо данните на НСИ в България водеща причина за смъртността в национален мащаб са категорично болестите на органите на кръвообращението - мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда.


Кардиологията е медицинска специалност със специфична многокомпонентност и методология, чиято основна цел е насочена към осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране на хода на болестта и прилагане на качествено специфично терапевтично лечение при пациентите със сърдечно-съдови заболявания.


Дейностите на специалността са свързани с:

 • изучаване на сърдечно-съдови болести
 • осъществяване на диагностични процедури
 • медикаментозно и интервенционално лечение
 • разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения при пациенти с кардиологични или с други извънсърдечни заболявания
 • профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести на сърцето и съдовете
 • подготовка на пациенти за сърдечна операция
 • овладяване на специфичните медицински проблеми, свързани с това състояние
 •  експертизна дейност

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки