Екип

Нашите специалисти
Д-р Орлин Томов

Д-р Орлин Томов

Биография

Публикации в научни конференции и симпозиуми:

·      Д. Д. Зия, М. Радионов, Ст. Ковачев, О. Томов, И. Сечанов, Т. Пожарлиев. Показания и преимущества на лапароскопската апендектомия – технически прийоми. Сб. Докладе “XCII Национална конференция по хирургия – Лапароскопска / Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства“ Издателство СУБ; София 2012; 514-19.

·      М. Радионов, Ст. Ковачев, О. Томов, Д. Зия, Т. Пожарлиев. Лапароскопска хирургия на езофаго-гастралната връзка и диафрагмата. Сб. Доклади „XVII Национална конференция по хирургия – Лапароскопска / Видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки подкрепени с доказателства“ Издателство СУБ; София 2012; 169-77.

·      М. Радионов, О. Томов, Т. Пожарлиев. Показания и избор на оперативна техника за билио-дигестивно анастомозиране. Сб. Анастомози в коремната хирургия – МЕДАРТ – Издателство СУБ; София 2011 г; 164-8.

·      Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов, О. Томов, А. Симеонов, И. Сечанов. Терапевтичен подход и резултати от лечението на острите панкреатити – пет годишен опит на една клиника. Сб. Доклади „Национална конференция – Остър панкреатит“. МЕДАРТ – Издателство на СУБ; София 2010 г.; 114-119.

·      М. Радионов, Й. Благов, Г. Германов, Д. Зия, О. Томов, Т. Пожарлиев. Лапароскопско         протезиране на херниални дефекти на диафрагмата и предната коремна стена. IV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие – 15-17 май 2008 г. – Варна.

·      Й. Благов, М. Радионов, С. Ковачев, Д. Зия, Б. Петров, И. Григоров, О. Томов, Т. ПОЖАРЛИЕВ. Лапароскопски подход при тънкочревна непроходимост. IV Национална конференция по мини инвазивна хирургия с международно участие – 15-17 май 2008 г. – Варна.

·      Й. Благов, М. Радионов, Б. Петров, С. Ковачев, Д. Зия, И. Григоров, О. Томов, Т. ПОЖАРЛИЕВ. Релапароскопия при диагностициране и лечение на усложненията след лапароскопска холецистектомия. IV Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие – 15-17 май 2008 г. – Варна.

·      Т. Пожарлиев, М. Радионов, Й. Благов, Д. Д. Зия, Б. Петров, И. Григоров, С. Ковачев, О. Томов. Анализ и съпоставяне на резултатите при хирургичното лечение на КРК преди 30 години и сега. Scripta Scintifica Medica 2007’39: 221-5.

·      М. Радинов, Т. Пожарлиев, С. Ковачев, Й. Благов, Й. Бирданов, О. Томов. Single Shot Dose периоперативна профилактика при лапароскопска холецистектомия. III Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие – 22-24 април 2004 г. – Боровец.

·      Т. Пожарлиев, М. Радионов, И. Григоров, Г. Германов, О. Томов. Онкологични заболявания на колона на ректума и резултати при хирургическото им лечение преди 25 години и днес. VIII Национална конференция по колопроктология; Българска Колопроктология 2003; 3(1): 6. Варна – 01-03 октомври 2003 г.

·      М. Радионов, Д. Д. Зия, Б. Петров, О. Томов, И. Григоров, И. Сечанов, А. Симеонов, Т. Пожарлиев. Сравнителен анализ на оперативното лечение при възрастни пациенти преди 30 години и днес. Висцерална хирургия 2002 г.; 7(2): 63-71.


Образование
 • 2009 г. Придобита специалност ”Обща оперативна хирургия“

 • 2000 г. Медицински университет, гр. София

 • 2013 г. Курс по роботизирана хирургия, гр. Гент, Белгия

 • 2010 г. Курс по панкреатична хирургия, гр. София, България

 • 2006 г. Курс по лапароскопска хирургия, гр. София, България

Професионален опит:
 • От 2018 г. Началник хирургично отделение в МБАЛ “Доверие“

 • 2014 г. – 2015 г. Заместник директор по лечебната дейност, МБАЛ “Доверие“

 • От 2013 г. Лекар-хирург, МБАЛ “Доверие“

 • От 2013 г. Отговорник операционен блок, МБАЛ “Доверие”

 • 2001 г. – 2012 г. Лекар-ординатор, Клиника по обща и ендоскопска хирургия, УМБАЛ “Св. Анна“, гр. София  

 • 2001 г. – 2012 г. Асистент към катедра “Обща медицина“, гр. София

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки