Гинекологичното отделение на МБАЛ „Доверие“ е в Топ-3 на Балканския полуостров по извършени роботизирани операции

С извършените 1200 робот-асистирани оперативни интервенции, регионалното представителство на Intuitive Surgical.Inc , USA за Югоизточна Европа поставя Гинекологично отделение на МБАЛ „Доверие“ в Топ-3 на Балканския полуостров.

Робот-асистираната хирургия е още един добър способ в ръцете на опитния хирург. По същността си роботизираната хирургия е мини-инвазивна хирургия и с минимална травма се постига забележителен резултат. Изкуството е да се прецени за всеки конкретен пациент най-подходящия оперативен метод – „един пациент - едно лечение“. Роботизираната хирургия е една много добра възможност за опитния специалист да предложи най-правилния оперативен метод на пациента.

В МБАЛ „Доверие“ се извършват роботизирани операции при различни доброкачествени и злокачествени гинекологични и урологични заболявания. Роботизираната система предлага широк набор решения и в общата хирургия.

Оперативната интервенция се води от т.нар. конзолен хирург – той извършва операцията посредством роботизираната система. Разбира се, необходимо е съдействието на асистенти, които подпомагат операцията на мястото до пациента, както и наличието на добър анестезиологичен екип. Важно е да се подчертае, че всички в екипа при извършването на роботизирани операции са преминали специализирано обучение и са сертифицирани за такъв тип операции.

„За мен, това е признание за лекарите на България и високото професионално ниво на медицината в нашата страна. – споделя д-р Янчо Делчев, началник отделение по Гинекология в  МБАЛ "Доверие" - Извършването на роботизирани операции у нас вече не е новост, а ежедневие, като се поддържа на високо професионално ниво. Удовлетворението идва в най-голяма степен от постигнатите блестящи резултати от нашия екип при пациентите, на които е приложен този хирургичен лечебен метод.“

Вече повече от 8 години Медицински комплекс „Доверие“ работи с роботизираната хирургична система Да Винчи - най-напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции. Тя дава огромни предимства, заради много по-голямата прецизност, по-малката травма, по-големия ефект в лечението и изключително бързото възстановяване. Целта на високотехнологичната медицина е по-бързо пациентът да се върне към пълноценен професионален и личен живот.


Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки