Екип

Нашите специалисти

Мергюл Ферадова

главен ембриолог и отговорно лице по АРТ

Биография


Образование

От 2017г. - до 2022г. Главен ембриолог “СБАЛГАР Д-р Малинов” ; МЦ Д-р Малинов

2020г. Свободна докторантура на тема: Влияние на тютюнопушенето върху яйцеклетки и ембриони - незащитена

2019г. Здравен мениджмънт - УНСС 
2018г. Магистър: Репродуктивна биология - Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
2017г. Бакалавър: Обща и приложна биология - НБУ 

Сертификати:

2017 • 3ащита на дипломна работа за бакалавърска степен - ИБИР - БАН

2017 • Курс - обучение: Иновации в ин витро процедурите - ИБИР - БАН  

2018 • ESHRE — Барселона                                                                      

2019 • ESHRE — Виена                                                                           

2022 • ESHRE — Милано                                                                         

2022 • Конгрес по репродуктивна медицина - Боровец                              

2022 • Обучение на Cooper surgical - Embryo biopsy — Турция                   

2022 • ICSI, VITRIFICATION, ROSI, TESA - Турция                                      

2023 • Ovolearning ICSI - Marbella                                                             

2023 • ESHRE - Copenhagen                                                                      

2023 • Конгрес по репродуктивна медицина - Боровец                              

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки