Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Кардиология
Начало/Кардиология

Кардиология

Значение на сърдечно-съдовите заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смъртните случаи сред населението на Европа - те причиняват смъртта на повече от 4.35 милиона души в 52-те държави членки на европейския регион на СЗО и над 1.9 милиона в държавите от ЕС. Причина са за смъртта на повече хора в сравнение с всички онкологични заболявания взети заедно, като процентът е по-висок за жените – 55% от всички смъртни случаи, и 43% за мъжете, и дори още по-висок процент сред населението с нисък социално-икономически статус. Те са и основен фактор за инвалидизиране и намаляване на качеството на живот на населението. Честотата на сърдечно-съдовите фатални или не инциденти намалява в Северна, Южна и Западна Европа, докато в Централна и Източна Европа има тенденция към увеличаване на сърдечно-съдовите събития.

Редица ССЗ са категоризирани като такива поради значителните социални, икономически и психологически обществени щети, високия дял в структурата на причините за смъртност на населението, значимостта на разходите за лечение и рехабилитация и нуждата от намеса на висококвалифицирана и специализирана медицинска помощ. В тази графа спадат:

- исхемичната болест на сърцето;

- артериалната хипертония;

- мозъчно-съдовата болест.

Спрямо данните на НСИ в България водеща причина за смъртността в национален мащаб са категорично болестите на органите на кръвообращението - мозъчно-съдова болест, исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда.

 

Кардиологията е медицинска специалност със специфична многокомпонентност и методология, чиято основна цел е насочена към осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране на хода на болестта и прилагане на качествено специфично терапевтично лечение при пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

Дейностите на специалността са свързани с:

·         изучаване на сърдечно-съдови болести;

·         осъществяване на диагностични процедури;

·         медикаментозно и интервенционално лечение;

·         профилактика и рехабилитация на вродените и придобити болести на сърцето и съдовете;

·         подготовка на пациенти за сърдечна операция;

·         овладяване на специфичните медицински проблеми, свързани с това състояние;

·         разпознаване и лечение на сърдечно-съдови усложнения при пациенти с кардиологични или с други извънсърдечни заболявания;

·         експертизна дейност