Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Кабинет Уши, нос и гърло
Начало/Кабинет Уши, нос и гърло

Кабинет Уши, нос и гърло

Оториноларингологията (или Уши, нос и гърло) е медицинска наука, която се занимава с  възникването, развитието, лечението и предотвратяването на болестите на ушите и носоглътката.

Тези органи принадлежат към три различни функционални системи – нервна, дихателна и храносмилателна, чиято обща точка е основата на главата. Непосредствената близост на тъканите е сериозна предпоставка за бързо разпространение на болестните процеси между тях. Много заболявания протичат едновременно в 2 или повече от системите, което налага те да бъдат лекувани от един и същ специалист.

 

Оториноларингологията има 2 основни направления:

v  Отология – изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха

v  Отоневрология – изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха

v  Риноларингология – изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката

 

Заболявания на ухото, носа и гърлото:

v  болка в ухото

v  шум в ушите

v  болки в гърлото

v  проблеми със синусите

v  цирей в ухото

v  остро възпаление на средното ухо

v  хронично възпаление на ухото – отит

v  невъзпалителни заболявания на ухото

v  цирей в носа

v  остра хрема

v  хронична хрема

v  остър ларингит

v  синузит