Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Кабинет по Вътрешни болести

Кабинет по Вътрешни болести

Специалистите интернисти на медицински център „Доверие“ извършват:

 

•  Прегледи, диагностика и лечение на вътрешни заболявания

•  Консултации и насочване за болнично лечение

• Прегледи на пациенти с висок риск от заболявания на сърдечно-съдовата система и определяне на показатели на коронарния риск

•  Ехографско изследване на коремни органи и малък таз

•  Отчитане на дихателни показатели

•  Антропометрична оценка на затлъстяването

•  Вземане на храчка и назофарингинален секрет за микробиологично и цитологично изследване

•  Експертиза на временна нетрудоспособност

•  Предоставяне на медицинско направление за високо специализирани дейности и изследвания при необходимост

 

 

Мултидисциплинарният подход, усъвършенстван чрез поддържане на активна връзка с профилираните специалисти от болничните отделения, е основно предимство на нашите интернисти. В комбинация със съвременното оборудване на техните кабинети и богатия набор от възможности на диагностичните звена, той позволява ефективно и качествено лечение на заболяванията.