Екип

Нашите специалисти

д-р Йордан Чурчев

Биография

Членство в съсловни организации и научни дружества

●       Български Лекарски Съюз

●       Българско Дружество по Гастроентерология

●       Член на българския клон на Международния Гастрохирургичен клуб (IGSC)

●       Член на Организация Мондиале Гастроентерология

 

Квалификационни курсове

●       Горна и долна ендоскопия

●       Ехография

●       Ендокавитарна /горна и долна ехография/

●       Специализация в Холандия

●       Курсове по здравен мениджмънт

●       Основи на здравния мениджмънт;

●       Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ

●       Сертификат за добра клинична практика


Образование
 • 1995 г. Придобита специалност "Гастроентерология и диететика"

 • 1992 г. Придобита специалност "Вътрешни болести"

 • 1986 г. ВМИ, гр. София

 • Горна и долна ендоскопия

 • Ехография

 • Ендокавитарна /горна и долна ехография/

 • Специализация в Холандия

 • Курсове по здравен мениджмънт:

Професионален опит:
 • От 2008 г. Началник отделение по Гастроентерология, МБАЛ "Доверие"

 • 1995 г. - 2008 г. Главен асистент, Клиника по Гастроентерология, ВМИ, гр. София, и по-късно МБАЛ "Царица Йоана"

 • 1992 г. - 1995 г. Старши асистент, Клиника по Гастроентерология и Институт по Гастроентерология, ВМИ, гр. София

 • 1988 г. - 1992 г. Асистент, Клиника по Гастроентерология и Институт по Гастроентерология, ВМИ, гр. София

 • 1986 г. - 1988 г. Ординатор-терапевт, Районна болница гр. Панагюрище

 • Член в Български Лекарски Съюз
 • Член в Българско Дружество по Гастроентерология
 • Член на българския клон на Международния Гастрохирургичен клуб (IGSC)

 • Член на Организация Мондиале Гастроентерология

 • Сертификат за добра клинична практика

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки