Екип

Нашите специалисти

д-р Иван Дамянов

Член на Българско хематологично дружество и Европейската асоциация по хематология Участващ в републикански, европейски и международни симпозиуми и конгреси

Биография


Образование
 • 1996 г. – 2000 г. Придобита специалност Клинична Хематология

 • 1985 г. – 1991 г. Придобита специалност Вътрешни болести

 • 1979 г. – 1985 г. Завършено висше образование медицина

 • 1974 г. – 1977 г. Завършено средно образование

 • 1970 г. – 1974 г. Завършено основно образование

Професионален опит:
 • От 2009 г. Хематолог консултант в Медицински комплекс „Доверие” АД, гр. София

 • От 1996 г. Началник отделение Хематология – ВМА

 • 1989 г. – 1996 г. Началник вътрешно отделение – ВС Велинград

 • 1986 г. – 1989 г. Началник Медицинска служба – Мотостелкови полк Гоце Делчев

 • 1985 г. – 1986 г. Интернатура на ВМА

 • 1984 г. – 1985 г. Лекар специализант ВМА

 • КУРСОВЕ по ICH – GCP – тренинг – 2006 г. – 2015 г.

Участие в клинични проучвания:

 • 1998 г. – 2000 г. Фаза II и фаза III на солидните тумори

 • 1999 г. – 2001 г.  Фаза III  Хронична миелогенна левкемия и нехочкинови лимфоми

 • 2006 г. – 2008 г. Фаза III  Лечение на  анемия при карциномно болни пациенти

 • 2009 г. – 2011 г. Фаза III  Множествен  миелон киназни инхибитори и бифосфонати

 • 2010 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – лечение с  Леналидомид

 • 2011 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – поддържащо лечение с Мабтера

 • 2011 г. – 2013 г. Фаза III Захарен диабет – лечение с  GLP – аналог

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки