Екип

Нашите специалисти
Д-р Ангел Георгиев

Д-р Ангел Георгиев

Биография


Образование
 • 2003 г. Придобита специалност "Урология"

 • 1996 г. Медицински университет, гр. Плевен

 • 12/2010 - 01/2011 Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни в урологията (ЕЛПК)

 • 01/2010 Правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол

 • 11/2005 Стандарти за комплексно, оперативно, химиотерапевтично и лъчево лечение на основните онкологични локализации

 • 11/2001 Топографска анатмия и хирургия на органите в малкия таз

 • 05/2001 Конвенционална ехография в нефрологията

 • 02/2001 Трансуретрална диагностика и лечение на шийката на пикочния мехур и простатната жлеза

 • 02/2001 Интервенционален ултразвук в урологията

 • 09/2000 Курс по ехографска диагностика

 • 2000 г. - VI Национална Конференция по ултразвук в медицината, гр. Созопол

Професионален опит:
 • От 2005 г. МБАЛ "Доверие"

 • 2004 г. - 2005 г. Уролог, ДКЦ I, гр. Плевен

 • 2004 г. - 2005 г. Уролог, МЦ "Екзакта Медика", гр. Плевен

 • 1999 г. - 2003 г. Ведомствен лекар, "Нина" ООД, гр. Плевен

 • 1998 г. - 1999 г. Ординатор, Клиника по Урология към МУ, гр. Плевен

 • 1998 г. Участъков терапевт, I градска поликлиника, гр. Плевен

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки