Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Всички пациенти на които предстои операция под обща анестезия се консултират от анестезиолог предоперативно. Поради обичайно плановия характер на оперативната дейност в МБАЛ "Доверие" тези консултации позволяват да се прецени общото състояние на пациентите предоперативно и при наличие на придружаващата патология да се извърши подготовка в амбулатовни условия, като се избере най-подходящият момент за предприемане на оперативно лечение. Всички пациенти, които са високо-рискови по отношение на съпътстващи заболявания, се консултират с началника на отделението, а в някои по-сложни случаи - в консилиум от всички анестезиолози и специалисти от съответните отделения. 

 

Оперативното лечение на пациентите в МБАЛ "Доверие" включва анестезия при:

·         Коремни операции;

·         Гинекологични операции (роботизирани хистеректомии, конвенционални хистеректомии, лапароскопски кистектомии и по-малки гинекологични операции);

·         Урологични операции (простатектомии, бъбречни интервенции, роботизирани простатектомии);

·         Ортопедични операции (алопластика на тазобедрени и колянни стави и др. ортопедични операции);

·         Ендоскопски изследвания и литотрипсии