Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Членовете на екипа имат дългогодишен опит в осигуряване на обща и регионална анестезия на деца и възрастни в различни области на съвременната хирургия: коремна, ортопедия и травматология, урология, гинекология, хирургично лечение на онкологично болни, оториноларингология, офталмология, амбулаторна хирургия. Кардио-пулмонална ресусцитация, поддържане на пациенти в условия на изкуствена белодробна вентилация, работа с пациенти в критично състояние. 

 

 Отделението включва в състава си:

- 6 лекари - анестезиолози, които работят на ротационен принцип на всички места, където се провежда обща анестезия

- 8 медицински сестри, които работят на същия ротационен принцип и със съответния лекар-анестезиолог оформят анестезиологичния екип на даденото работно място

д-р Димитър Гугутков, д.м. Fade

д-р Димитър Гугутков, д.м.

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение
Виж Повече
Д-р Христина Костадинова Fade

Д-р Христина Костадинова

Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение
Виж Повече