Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN

Екип

д-р Михаил Колев Fade

д-р Михаил Колев

 

Специалност: урология

 

Образование:

2016 г. МУ София – Обществено здраве и здравен мениджмънт

2005 г. – 2010 г. МУ София – специалност урология

1996 г. – 2002 г. МУ София – магистър по медицина

 

Професионален опит:

От 2017 г. МБАЛ „Доверие“ – София – лекар уролог

2015 г. – 2017 г. МБАЛ „Уни Хоспитал“ – гр. Панагюрище – лекар уролог

2015 г. МБАЛ „Вита” ЕООД – лекар уролог

2013 г. – 2015 г. ПМБАЛ, гр. София – лекар уролог

От 2011 г. 25 ДКЦ гр. София – лекар уролог в доболнична помощ

От 2012 г. МЦ 1 – гр. Ихтиман – лекар уролог в доболнична помощ

2013 г. – 2015 г. СБАЛОЗ ЕООД – лекар уролог

2012 г. – 2013 г. Национална служба по здравеопазване, Великобритания – urology SPR

2010 г. – 2013 г. IV МБАЛ гр. София – лекар уролог

2008 г. – 2010 г. Екофарм – мениджър

 

Специализация и сертификати:

Курс по ехография в урологията

Удостоверение за работа с екстракорпорален литотриптер

Удостоверение за работа с йонизиращи лъчения

 

Други квалификации:

Владее английски език

Компютърна грамотност

Обратно към екип