Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Огнян Златев, д.м. Fade

д-р Огнян Златев, д.м.

Образование:

2017 г.   Придобита научна степен „доктор“ по медицина

2014 г.   Магистър по „Право”, ЮЗУ

2002 г.   Придобита специалност „Военна хирургия”, ВМА - София

1999 г.   Придобита специалност „Съдова хирургия”, ВМА - София

1996 г.   Придобита специалност „Обща хирургия”, ВМА - София

1989 г.   Магистър по Медицина“, Медицински университет - Плевен

 

Професионален опит:

2012 г. – 2018 г.          Началник на Отделение по съдова хирургия, ВМА - София

2004 г. – 2012 г.          Главен асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ВМА - София

1996 г. – 2004 г.          Асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ВМА, гр. София

1993 г. – 1996 г.          Клиничен ординатор по обща хирургия, ВМА - София

1991 г. – 1993 г.          Началник на полкови медицински пункт , гр. Свищов

1989 г. – 1991 г.          Ординатор по хирургия в Районна болница, гр. Свищов

 

Квалификационни курсове:

1.   Доплерсонографска диагностика на периферните съдови заболявания 

2.   Невросонография

3.   Ендоваскуларен курс

4.   Курс по рентгенология и серетификат за работа с рентген за нуждите на ендоваскуларната хирургия

5.   Здравен мениджимънт

6.   Мастър клас Берлин - Профилактика и лечение на ДВТ и ВТЕ с LMW антикоагуланти

7.   Ендоскопска холецистектомия

8.   Хирургия на дебелото черво

 

Научна дейност:

25 публикации в български и международни списания

Участия в български и международни научни форуми

Автор на Метод за ранна диагностика и динамичен монторинг на острата исхемия на крайниците, базиран на специфични биомаркери на патологичния процес.

 

Преподавателска дейност:

16 години преподавателски стаж

 

Участие в научни организации:

Българско дружество по съдова хирургия и ангиология

 

Други квалификации:

Владее руски и английски език

Обратно към екип