Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Цветослав Йорданов Fade

д-р Цветослав Йорданов

Специалност: Ортопедия и травматология

 

Образование:

2012 г. – 2018 г.  МУ София-градпридобиване на специалност по Ортопедия и травматология

2004 г. – 2010 г. Медицински университет - гр. Софиямагистър лекар

1999 г. – 2004 г. Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, гр. Враца

 

Професионален опит:

От януари 2019 г. МБАЛ "Доверие" – Софиялекар в Отделение по ортопедия и травматология;

От 2018 г. до момента УМБАЛ "Софиямед" – лекар ординатор  

2012 г. – 2018 г. УМБАЛ "Софиямед"лекар специализант в клиника по Ортопедия и травматология

2011 г. – 2012 г. УМБАЛ "Св. Анна" ЕАДлекар ординатор в Клиника по ортопедия и травматология  

2010 г. – 2011 г. УМБАЛ "Св. Анна" ЕАДлекар доброволец в Клиника по ортопедия и травматология  
2005
г. – 2008 г. МУ София-град, Катедра Анатомия и хистология, препаратор

 

Квалификация

2009 г. Участие в обменна програма по Обща хирургия в Mater Dei Hospital, Малта

Владее анхлийски и немски език

Обратно към екип