Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Иван Дамянов Fade

д-р Иван Дамянов

Специалност: Медицина, клинична хематология

 

Образование:

1996 г. – 2000 г. Придобита специалност Клинична Хематология

1985 г. – 1991 г. Придобита специалност Вътрешни болести

1979 г. – 1985 г. Завършено висше образование медицина

1974 г. – 1977 г. Завършено средно обазование

1970 г. – 1974 г. Завършено основно образование

 

Професионален опит:

От 2009 г. Хематолог консултат в Медицински комлекс „Доверие” АД, гр. София

От 1996 г. Началник отделение Хематология – ВМА

1989 г. – 1996 г. Началник вътрешно отделение – ВС Велинград

1986 г. – 1989 г. Началник Медицинска служба – Мотостелкови полк Гоце Делчев

1985 г. – 1986 г. Интернатура на ВМА

1984 г. – 1985 г. Лекар специализант ВМА

 

Квалификация:

КУРСОВЕ по ICHGCP тренинг – 2006 г. – 2015 г.

Владее английски език

 

Публикации:

Публикации в наши и чужди списания

 

Членства:

Член на Българско хематологично дружесво и Европейската асоциация по хематология

Участващ в републикански, европейски и международни симпозиуми и конгреси

 

Участие в клинични проучвания:

1998 г. – 2000 г. Фаза II и фаза III на солидните тумори

1999 г. – 2001 г.  Фаза III  Хронична миелогенна левкемия и нехочкинови лимфоми

2006 г. – 2008 г. Фаза III  Лечение на  анемия при карциномно болни пациенти

2009 г. – 2011 г. Фаза III  Множествен  миелон киназни инхибитори и бифосфонати

2010 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – лечение с  Леналидомид

2011 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – подържащо лечемие с Мабтера

2011 г. – 2013 г. Фаза III Захарен диабет – лечение с  GLPаналог

Обратно към екип