Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN

Екип

Проф. Д-р Тома Пожарлиев, д.м.н. Fade

Проф. Д-р Тома Пожарлиев, д.м.н.

Проф. Пожарлиев има огромен опит в диагностиката и оперативното лечение при злокачествени заболявания на стомах, дебело черво, над 10,000 ендоскопски операции при жлъчно-каменна болест, хиатални, диафрагмални и хернии на предна коремна стена, заболявания на матка и яйчници и спешни състояния. Членува в пленума на българското хирургично дружество, европейското дружество на хирурзите, българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози, специализирания съвет по хирургия. Председател е на секцията по миниинвазивна хирургия и почетен член на лапароскопските дружества на Сърбия и Македония. Има над 180 публикации в сферата на спешната, коремната и лапароскопската хирургия.  

Обратно към екип