Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Радко Тоцев Fade

д-р Радко Тоцев

Специалност: Гинекология

 

Образование:

2014 г. – 2016 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, придобита специалност "Стопанско управление. Здравен мениджмънт"
2010 г. – 2015 г. МУ София-град, придобита специалност "Акушерство и гинекология"
2002 г. – 2008 г. МУ София-град, магистър лекар

1997 г. – 2002 г. 35 СОУ „Добри Войников”, гр. София

Професионален опит:

От 2017 г. до момента МБАЛ "Доверие"
20
14 г. – 2017 г. ПСАГБАЛ „ Света София
2010 г. – 2013 г. ВСАГБАЛ „Шейново” 
                                         

Квалификационни курсове:

Придобит сертификат за конзолен хирург за роботизирана система Da Vinci Si, гр. Страсбург, Франция

Завършен курс на обучение по лапароскопска хирургия и тазова лимфна дисекция при онкологични заболявания, гр. Кил, Германия

Гинекологичен оперативен курс-съвременни техники при лечение на дълбока ендометриоза. Страсбург, Франция

Интензивен практически курс по лапароскопско шиене. Европейска академия по гинекологична хирургия- Льовен,Белгия

Ендоскопска гинекологична хирургия I-во ниво. ТЕЛЕЦ-Медицински университет-Плевен.

Хистероскопия-с практически занимания. Медицински университет-София

Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – нормални ехографски находки

Гинекологична лапароскопия- с практичести занимания. Медицински университет-София

Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка

 

Други квалификации:

Владее английски и френски език

 

Обратно към екип