Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
  • Запишете час:

    02/40 36 100
  • Работим с:

д-р Мариана Савчева Fade

д-р Мариана Савчева

Специалност: Гинекология

 

Образование:

2002 – 2005 г. УНСС, магистър по икономика

2002 г. УНСС, придобита специалност "Здравен мениджмънт"
19
95 г. ВМИ гр. София, придобита специалност "Акушерство и гинекология"

1982 – 1988 г. ВМИ гр. Стара Загора, магистър лекар

1978 г. – 1981 г. Първа смесена гимназия „Христо Ботев”, гр. Стара Загора

Професионален опит:

От 2018 г. до момента МЦ „Доверие” АД, лекар акушер-гинеколог 
2009 г. – 2018 г. МЦ „Майчин дом – Медицински център” ЕООД, Управител
2006 г. – 2009 г. ВМА гр. София, лекар акушер-гинеколог
19
99 г. – 2006 г. V МБАЛ АД, лекар акушер-гинеколог
19
96 г. – 1999 г. ДББ, лекар
1986 г. – 19
96 г. ОРБ „Д-р Димитър Чакмаков””, гр. Раднево, лекар акушер-гинеколог

 

Квалификации:

Владее немски и руски език

Обратно към екип