Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Йордан Чурчев Fade

д-р Йордан Чурчев

Образование
1995 г. Придобита специалност "Гастроентерология и диететика"
1992 г. Придобита специалност "Вътрешни болести"
1986 г. ВМИ, гр. София

Професионален опит
От 2008 г. Началник отделение по Гастроентерология, МБАЛ "Доверие"
1995 г. - 2008 г. Главен асистент, Клиника по Гастроентерология, ВМИ, гр. София, и по-късно МБАЛ "Царица Йоана"
1992 г. - 1995 г. Старши асистент, Клиника по Гастроентерология и Институт по Гастроентерология, ВМИ, гр. София
1988 г. - 1992 г. Асистент, Клиника по Гастроентерология и Институт по Гастроентерология, ВМИ, гр. София
1986 г. - 1988 г. Ординатор-терапевт, Районна болница гр. Панагюрище

Членство в съсловни организации и научни дружества

  • Български Лекарски Съюз
  • Българско Дружество по Гастроентерология
  • Член на българския клон на Международния Гастрохирургичен клуб (IGSC)
  • Член на Организация Мондиале Гастроентерология


Квалификационни курсове

  • Горна и долна ендоскопия
  • Ехография
  • Ендокавитарна /горна и долна ехография/
  • Специализация в Холандия
  • Курсове по здравен мениджмънт:

          Основи на здравния мениджмънт;
          Здравен мениджмънт на доболничната и болничната медицинска помощ

  • Сертификат за добра клинична практика

 

Обратно към екип