Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Д-р Ивайло Серкеджиев, дм Fade

Д-р Ивайло Серкеджиев, дм

Образование:

2014 г. Придобита образователна степен «Доктор»

1996 г. Придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение в МУ София

1990 г. Магистър-Лекар, МУ София

1984 г. Средно образование, Гимназия ''Яне Сандански'' гр. Гоце Делчев

 

Професионален опит:

От 2019 г. до момента Началник отделение по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Доверие“ АД

2017 г. – 2018 г. Лекар ОАИЛ към клиника по кардиохирургия в УМБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен

2013 г. – 2017 г. Началник Отделение анестезиология и кардиопулмонални ресуститационни дейности към хирургията, УМБАЛСМ «Н. Пирогов», гр. София

2010 г. – 2013 г. Завеждащ сектор АИЛ към Първа хирургична клиника, УМБАЛСМ «Н. Пирогов», гр. София

1995 г. – 2010 г. Лекар ОАИЛ в Централен оерационен блок УМБАЛСМ „Н. Пирогов“, гр. София

1991 г. – 1994 г. Лекар ОАРИЛ-Общинска болница гр. Дупница

 

Квалификации:

2005 г. Специализация по Бронхоскопия в Отделение по анестезиология и интензивно лечение към университетска клиника по гръдна хирургия, Хайделберг, Германия

2003 г. Специализация – гост лекар в Отделение по анестезиология у унтензивно лечение към университетска клиника по гръдна хирургия, Хайделберг, Германия

1993 г. Индивидуално обучение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение на Университетска болница «Света Екатерина», гр. София

1992 г. Индивидуално обучение в Клиника по анестезиология и интензивно лечение на Военномедицинска академия, гр. София

Владее английски език

 

Обратно към екип