Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Партньори
Начало/Партньори

Партньори

 • Дженерали Закрила Здравно Осигуряване

  Група Дженерали България е пионер и компания определяща стандартите в сектора на предлагане на здравни продукти и услуги на физически и юридически лица.  Дженерали Застраховане АД си поставя непрекъснато нови, по-високи бизнес стандарти за обслужване на клиентите си и в унисон с пазарната ситуация създава нов здравен продукт в портфейла на компанията – Медицинска застраховка „Закрила”.

 • ДЗИ - Животозастраховане

  ДЗИ е сред първите дружества в България, които предлагат покритие на рискове и сключват договори, свързани със здравето на застрахованите лица. Изплащането на суми или възстановяването на разходи е пряко свързано и се извършва при случаи на лечение и ползване на медицинска помощ от застрахованите лица.
  ДЗИ - Животозастраховане предлага на своите клиенти пълна гама продукти в областта на здравното застраховане, покриващи различни области на медицината и насочени към здравните потребности на застрахованите лица. Договорите за медицинска застраховка са: индивидуални,семейни и групови, с които се застраховат български и чуждестранни граждани.

 • ЗАД България

  „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ” е новото име на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ”. Компанията стартира своята дейност като се специализира в предоставянето на комплексни здравни услуги, приспособени към нуждите на корпоративни и индивидуални клиенти.

   

   

 • Застрахователно АД "Виктория"

  В сегмента „Здравно застраховане“ ЗАД „Виктория” навлиза на пазара с медицинска застраховка при заболяване или злополука на застрахованите лица. Основното покритие се предлага в три опции на финансиране на разходите за медицински услуги и стоки с лимити от 500 лв. до безлимитно решаване на здравния проблем.

 • FiHealth Застраховане

  FiHealth Застраховане предлага:

  ·         персонализиран подход и внимание към решаване за всеки конкретен случай;

  ·         координаторите на фонда имат грижата:

  -          да договорят вместо Вас преглед при точния лекар специалист при минимална загуба на време - FiHealth Застраховане има сключени договори с над 450 лечебни заведения в цялата страна и достъп до най-добрите лекари специалисти

  -          да осъществяват контрол дали фактически е проведен прегледа;

  -          да проверяват качеството на лечебния процес

  -          след приключване на прегледа или лечението FiHealth Застраховане поема финансовите взаимоотношения с лечебното заведение

   

 • ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД

  ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. 

  Застраховка „ЗАБОЛЯВАНЕ“ е предназначена за физически лица и покрива рискове в случай на заболяване, в резултат на което е настъпило увреждане на здравословното им състояние, довело до оказване на регламентирана здравна помощ.  

 • МЦ "Афидеа" България

   

   

  Афидеа е един от най-големите инвеститори и оператори на здравни услуги в Европа. Компанията предлага услуги в областта на рентгеновата диагностика, клиничните лаборатории, грижа за бъбречно- и онко-болни пациенти в нейните 195 изцяло собствени медицински центъра.