Какви са последиците за белите дробове след ковид инфекцията

Какви са най-често срещаните последици за белия дроб след прекарана ковид инфекция?

 

Острите прояви на инфекцията причинена от вируса COVID-19 продължават до 4 седмици от началото. Установено е също, че са налице и остатъчни симптоми, структурни и функционални промени  в отделните органи и системи на човешкото тяло. Те продължават седмици и месеци след боледуването и изискват лекарска помощ. Повече за последиците и превенцията споделя д-р Лиляна Чунева, специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в Медицински комплекс „Доверие“.

 

Кои симптоми на Ковид инфекцията отшумяват по-дълго ?

 

Ковид инфекцията се предава по въздушно-капков път, т.е. тя е респираторна инфекция. Именно това обуславя основните прояви по време на заболяването, освен общите симптоми като отпадналост, повишена температура и болки по тялото, да са от страна на горните и/ или долните дихателни пътища.

 

С проучвания е доказано, че най честите остатъчни симптоми след първия месец от болестта са умора и задух, като е интересно да се подчертае, че наличието им, не зависи от тежестта на протичане на острата инфекция и от това къде е проведено лечението на заболяването.

 

Както споменах белият дроб е най-често засегнатия орган от вируса, където се развиват и едни от най- сериозните патологични процеси в хода на заболяването. Дали ще има последици от инфекцията в белите дробове и колко тежки ще са те, зависи от степента на вирусния товар при инфектирането, възрастта на пациента, дали са налице придружаващи заболявания и не на последно място колко тежко е протекла болеста и дали пациента е бил хоспитализиран в отделение или в интензивен сектор.

 

Какви са следите, които инфекцията оставя върху белите дробове?

 

Често срещана находка след изтичането на острата фаза на инфекцията в белите дробове, е наличието на различни по степен рентгенологични изменения / резултат от вирусното засягане/, като времето необходимо за тяхното евентуално пълно обратно развитие може да бъде и 1 година. Когато тези изменения засягат обширни площи от белите дробове е възможно да се развие дихателна недостатъчност, изискваща продължително време лечение с кислород. Препоръчително е тези изменения да бъдат оценени от лекар специалист, който освен, че ще разпита и прегледа пациента, може при необходимост да осъществи лабораторни тестове и функционални изследвания на белите дробове и да прецени по нататъшното поведение и лечение при конкретния пациент.

 

Други възможни последици от засягането на белите дробове от вируса са развитието на вторична бактериална или гъбична инфекция и сериозния и понякога животозастрашаващ белодробен тромбемболизъм.

 

Как можем се предпазим?

 

Препоръчвам спазването на противоепидимичните мерки, включително ваксинирането с оглед ограничаване на разпространението на заболяването и развитието на тежките му форми, както и навременното и правилно лечение от лекар специалист при развило се вече остро заболяване или възникнали последици след острата инфекция.

 


Последни новини

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2023 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки