Какви са последиците за белите дробове след ковид инфекцията

Какви са най-често срещаните последици за белия дроб след прекарана ковид инфекция?

 

Острите прояви на инфекцията причинена от вируса COVID-19 продължават до 4 седмици от началото. Установено е също, че са налице и остатъчни симптоми, структурни и функционални промени  в отделните органи и системи на човешкото тяло. Те продължават седмици и месеци след боледуването и изискват лекарска помощ. Повече за последиците и превенцията споделя д-р Лиляна Чунева, специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в Медицински комплекс „Доверие“.

 

Кои симптоми на Ковид инфекцията отшумяват по-дълго ?

 

Ковид инфекцията се предава по въздушно-капков път, т.е. тя е респираторна инфекция. Именно това обуславя основните прояви по време на заболяването, освен общите симптоми като отпадналост, повишена температура и болки по тялото, да са от страна на горните и/ или долните дихателни пътища.

 

С проучвания е доказано, че най честите остатъчни симптоми след първия месец от болестта са умора и задух, като е интересно да се подчертае, че наличието им, не зависи от тежестта на протичане на острата инфекция и от това къде е проведено лечението на заболяването.

 

Както споменах белият дроб е най-често засегнатия орган от вируса, където се развиват и едни от най- сериозните патологични процеси в хода на заболяването. Дали ще има последици от инфекцията в белите дробове и колко тежки ще са те, зависи от степента на вирусния товар при инфектирането, възрастта на пациента, дали са налице придружаващи заболявания и не на последно място колко тежко е протекла болеста и дали пациента е бил хоспитализиран в отделение или в интензивен сектор.

 

Какви са следите, които инфекцията оставя върху белите дробове?

 

Често срещана находка след изтичането на острата фаза на инфекцията в белите дробове, е наличието на различни по степен рентгенологични изменения / резултат от вирусното засягане/, като времето необходимо за тяхното евентуално пълно обратно развитие може да бъде и 1 година. Когато тези изменения засягат обширни площи от белите дробове е възможно да се развие дихателна недостатъчност, изискваща продължително време лечение с кислород. Препоръчително е тези изменения да бъдат оценени от лекар специалист, който освен, че ще разпита и прегледа пациента, може при необходимост да осъществи лабораторни тестове и функционални изследвания на белите дробове и да прецени по нататъшното поведение и лечение при конкретния пациент.

 

Други възможни последици от засягането на белите дробове от вируса са развитието на вторична бактериална или гъбична инфекция и сериозния и понякога животозастрашаващ белодробен тромбемболизъм.

 

Как можем се предпазим?

 

Препоръчвам спазването на противоепидимичните мерки, включително ваксинирането с оглед ограничаване на разпространението на заболяването и развитието на тежките му форми, както и навременното и правилно лечение от лекар специалист при развило се вече остро заболяване или възникнали последици след острата инфекция.

 


Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки