Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Финансиране и фондове

Финансиране и фондове

Здравноосигурени пациенти - НЗОК

Медицински комплекс “Доверие” работи с Националната Здравноосигурителна Каса /НЗОК/, което гарантира финансиране на разходите на всички здравноосигурени пациенти със стандартните направления за:

·         консултация (Направление № 3)

·         високоспециализирана дейност (Направление № 3а)

·         медико-диагностична дейност (Направление № 4)

·         хоспитализация (Направление № 7)

При болнично лечение тези пациенти заплащат сами единствено потребителска такса за престой. От информационното табло разположено във фоайето на медицинския комплекс, както и от екипа на гише Регистратура, може да получите информация дали спадате в категория освободена от тази такса.

Допълнителните услуги, свързани със заплащане от страна на пациента, са:

·         такса за избор на екип или лекар в случай, че се е възползвал от тази възможност

·         такса леглоден

·         някои скъпоструващи консумативи, изрично описани в алгоритъма на клиничната пътека, по която се извършва дейността

 

Пациенти с допълнително здравно осигуряване

Комплексът работи и с много от доброволните здравноосигурителни фондове регистрирани в България:

·         ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД

·         Уника Живот АД

·         Обединен Здравноосигурителен Фонд (ОЗОФ) Доверие” АД

·         „Евроинс – Здравно осигуряване” ЕАД

·         ДЗИ Животозастраховане ЕАД

·         Дженерали Застраховае АД

·         FiHealth Застраховане

·         Застрахователна компания „Надежда” АД

·         ЗАД „Виктория”

·         ЗК „Медико21” АД

·         ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД

·         Застрахователно акционерно дружество „България"

На тези клиенти медицински комплекс „Доверие” предоставя широк набор от медицински услуги съгласно условията на доброволните им здравноосигурителни пакети. Повече информация за фондовете, с които работим, може да прочетете тук.

За подробна информация и записване на час те могат да се обърнат към координаторите ни на тел. 02 / 40 36 121 или e-mail mc_zof@mbal.doverie.bg.

 

Пациенти, които сами заплащат за получените услуги

Всяка от консултативните, диагностични и лечебни дейности в комплекса може да бъде ползвана и от лица, които сами заплащат за получените услуги съгласно утвърдените ценоразписи на медицинския център и болницата.

С тези ценоразписи може да се запознаете на гише Регистратура – тел. 02 / 40 36 100, както и информационното табло във фоайето на медицинския комплекс.