Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Buyer's Profile
Начало/Профил на купувача/Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети за пациентите и готова храна за дежурния персонал на МБАЛ “Доверие” АД

Профил на купувача

  • Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети за пациентите и готова храна за дежурния персонал на МБАЛ “Доверие” АД

    29.07.2015

    Ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети, съгласно рецептурника на Министерството на здравеопазването за болнично хранене по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 22.11.2005 г., за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД, с цел избор на доставчик/ци и сключване на договор/и за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ “Доверие” АД.

Обратно