Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Партньори
Начало/Партньори

Партньори

 • Всички пациенти с допълнително здравноосигуряване към фондовете трябва да се легитимират в приемния кабинет с картите си. Координацията с фонда се осъществява в кабинет 121 - за пациенти, желаещи да използват услугите на доболничната помощ в МЦ "Доверие", или в кабинет 119 с д-р Махленски - координатор фондове за болнична помощ. При липса на координация, съответният фонд може да откаже заплащането на медицинските услуги.

   

  Пациентите с допълнително здравно осигуряване, постъпващи за лечение в МБАЛ "Доверие" трябва да преминат по следните стъпки:

   

  1. Пациентите с допълнително здравно осигуряване първо преминават през приемен кабинет, където удостоверяват, че притежават допълнително здравно осигуряване чрез картите, издадени им от съответното дружество. 

   

  2. След легитимиране в приемния кабинет пациентите са ДЛЪЖНИ да се явят в кабинета на д-р Аниел Махленски, където да бъдат координирани със здравния фонд.

   

  3. След извършване на координацията пациентите се връщат в отделението, където са приети за лечение.

 • Обединен здравноосигурителен фонд Доверие
  www.ozof-doverie.com

  "Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

   

   

 • Софарма Трейдинг

  Софарма Трейдинг е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите световни практики у нас и предпочитан партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. 

 • Уника

  Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 155 години традиция и опит в застраховането.

 • Евроинс - Здравно осигуряване

  „Евроинс - Здравно осигуряване” ЕАД стартира своята дейност през 2005г като постепенно изгражда широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна, с което осигурява достъп до квалифицирана медицинска помощ на своите клиенти. Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на комбинация от здравноосигурителни пакети, които покриват широк спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско обслужване на клиентите.

 • Застрахователна компания Медико-21 АД

  Първостепенен акцент в дейността на ЗК “Медико21“ АД се поставя върху профилактиката, промоцията на здравето и предпазването от заболяване. “ЗК Медико-21” АД осъществява диагностика и лечение за застрахованите лица във водещите столични и регионални клиники, в които работят най-добрите професионалисти в различните области на медицината. 

 • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

  ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД  се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. 

 • Дженерали Закрила Здравно Осигуряване

  Група Дженерали България е пионер и компания определяща стандартите в сектора на предлагане на здравни продукти и услуги на физически и юридически лица.  Дженерали Застраховане АД си поставя непрекъснато нови, по-високи бизнес стандарти за обслужване на клиентите си и в унисон с пазарната ситуация създава нов здравен продукт в портфейла на компанията – Медицинска застраховка „Закрила”.