Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
  • Запишете час:

    02/40 36 100
  • Работим с:

д-р Мария Абрашева Fade

д-р Мария Абрашева

Специалност: анестезиология и реанимация

 

Образование:

2005 г. МУ София, придобита специалност по анестезиология и  реанимация

1997 г. МУ София, магистър по медицина

1989 г. СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Молекулярна и функционална биология

1984 г. ЕСПХ „Александър Пушкин“, град София, средно образование

 

Трудов стаж:

От 2016 г. МБАЛ „Доверие” АД, началник отделение Анестезиология и интензивно лечение

2010 г. – 2016 г. УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

1997 г. – 2010 г. ВВМА София, „КАРИЛ”

1990 г. – 1991 г. МУ София, аспирант

 

Квалификационни курсове и специализации:

2014 г. Квалификационен курс за работа в източници на йонизиращи лъчения

2004 г. – 2005 г. Специализация в Hospital Beaujon, Paris Service d’anesthesie – reanimation

 

Научни трудове:

Съавтор в монографии:

·         2003 г.SIRS, СЕПСИС, Септичн шок“

·         2004 г. „Парентерално и ентерално хранене“

·         2004 г. „Интензивна терапия на болни с хронична - дихателна недостатъчност“

 

Езикова квалификация:

Владее английски, руски и френски език

 

 

Обратно към екип