Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
  • Запишете час:

    02/40 36 100
  • Работим с:

Образна диагностика
Начало/Образна диагностика

Образна диагностика

 

Отделението по образна диагностика на медицински комплекс „Доверие“ е специализирана диагностична структура, която има ключова роля за успешното лечение на пациенти във всички болнични звена. Тясната връзка на квалифицирания ни екип с медицински специалисти от редица здравни заведения гарантира стриктния контрол на качеството и актуализирането на предлаганите услуги спрямо реалните нужди на нашите пациенти – както вътреболнични, така и амбулаторни. Отделението е разположено на партерния етаж на медицинския комплекс, а апаратурата предназначена за обслужване на болни по легла се намира на етажа на операционния блок.

 

Диагностични методи и възможности

·         Конвенционална рентгенова диагностика

Пълен набор рентгенографски и рентгеноскопски изследвания.

Получаване на: двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото.

 

·         Компютърна томография

Изследвания на гастроинтестинален тракт, опорно-двигателна система, периферни кръвоносни съдове, пикочо-половата система, нервна система, компютърно-томографска ангиография на съдовете на централната нервна система. Иновативни технологии на постпроцесинг. Виртуални ендоскопии.

Получаване на: детайлен образ на анатомични срезове чрез компютър, който обработва масив от данни за интензитета на преминалото през тъканите рентгеново лъчение.

 

·         Ехография / Ултразвукова диагностика

Изследвания на гастроинтестинален тракт, пикочо-половата система, млечни жлези, щитовидна жлеза.

Получаване на: двумерен образ чрез отражението (ехото) на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури с различен акустичен импеданс. 

 

·         Магнитно-резонанска диагностика

В сътрудничество с МЦ „Афидеа“ с апаратура на General Electric

Получаване на: детайлен образ на анатомични срезове и на функционална информация на принципа на явлението ядрен магнитен резонанс - резонансно поглъщане на енергията на високочестотно електромагнитно поле от ядрата на водорода в тъканите, намиращи се в постоянно магнитно поле. Нейонизиращ метод.

 

Оборудване

Отделението разполага със съвременна апаратура като достъпът до всички кабинети, в които са разположени източници на йонизиращо лъчение, е невъзможен за лица несвързани с провеждане на изследването.

·         Конвенционални рентгенови апарати

·         Ехограф – апарат за диагностика на коремни органи, АГ диагностика и изследване на повърхностни структури

·         Мамограф за ранна диагностика на образуванията на млечната жлеза

·         Многосрезов компютърен томограф GE BrightSpeed

·         Магнитен резонанс 1,5 T

·         Остеоденситометър – ултразвуков апарат за изследване на костна плътност 

 

Иновации

Основна цел на отделението по образна диагностика е въвеждането на нови за страната методи. Екипът създава изследването "компютърно-томографска виртуална цистоскопия", което е уникално за България и се провежда единствено в МБАЛ "Доверие".  Извършва се чрез многосрезов компютърен томограф, има висока диагностична стойност и дава възможност да се направи оценка на състоянието на пикочния мехур и наличните болестни процеси. По сходни методи се провеждат виртуални техники за изследване на уретери, стомах, черва, околоносни кухини и ларинкс. 

 

Резултати 

Резултати се получават в рамките на деня на извършване на конкретното изследване като точният срок зависи от сложността на обработката, медицинския анализ и натовареността на екипа в дадения момент. Всеки пациент получава потвърждение относно срока от специалиста по образна диагностика, който провежда съпровождащата консултация.

Стандартно документите от рентгеновите изследвания се предоставят на CD, а при запитване предлагаме и възможност за изпращането им на филмов или хартиен носител. При изследвания на КТ се предоставя CD и филм. Всички изследвания са съпроводени с протокол от изследването и диагностичен анализ. 

 

ЕХОГРАФИЯ

Ехография на млечна жлеза

35.00 лв

Ехография на торакс

35.00 лв

Ехография на коремни органи

40.00 лв

Ехография на малък таз

35.00 лв

Ехография на мускули и стави

35.00 лв

Ехография на щитовидна жлеза

35.00 лв

Остеодензитометрия

35.00 лв

Доплер на долни и горни крайници

50.00 лв

 

КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА

КТ (компютърна томография - скенер) на глава

130.00 лв

КТ (компютърна томография - скенер) на торакс

130.00 лв

КТ (компютърна томография - скенер) на абдомен

130.00 лв

КТ (компютърна томография - скенер) на шия

100.00 лв

КТ (компютърна томография - скенер) на гръбначен стълб

130.00 лв

КТ (компютърна томография - скенер) на скелетно-мускулна система

100.00 лв

КТ (компютър томографски - скенер) - асистирана биопсия

180.00 лв

КТ (компютър томографска - скенер) - ангиография

180.00 лв

Консултация на документи от други заведения

50.00 лв

Виртуална колоноскопия

180.00 лв

 

РЕНТГЕНОВ КАБИНЕТ

Допълнителен носител

10.00 лв

Рентгенография на околоносни синуси

20.00 лв

Рентгенография на лицеви кости.

25.00 лв

Рентгенография на челюстите в специални проекции

30.00 лв

Рентгенография на череп

25.00 лв

Рентгенография на шийни прешлени -фас и профил

25.00 лв

Рентгенография на шийни прешлени -полупрофил

25.00 лв

Рентгенография на сакриолиачна става

20.00 лв

Рентгенография на лумбални прешлени -фас и профил

25.00 лв