Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
 • Запишете час:

  02/40 36 100
 • Работим с:

Buyer's Profile
Начало/Профил на купувача/Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Доверие" АД

Профил на купувача

 • Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Доверие" АД

  26.05.2015

  Доставките на дезинфектанти се договарят и извършват в рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за посочените обособени позиции за срок от 12 месеца от датата на възлагане на поръчката.

   

  Посочените количества по Техническа спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за Възложителя да ги закупи в пълен обем. Фактитическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности и финансова обзпеченост на изпълнението на поръчката.

Обратно