Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
 • Запишете час:

  02/40 36 100
 • Работим с:

Партньори
Начало/Партньори

Партньори

 • Обединен здравноосигурителен фонд Доверие
  www.ozof-doverie.com

  "Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

   

   

 • Софарма Трейдинг

  Софарма Трейдинг е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите световни практики у нас и предпочитан партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. 

 • Уника

  Застрахователните компании "УНИКА" АД и "УНИКА Живот" АД са част от УНИКА Иншурънс Груп, носител на повече от 155 години традиция и опит в застраховането.

 • Евроинс - Здравно осигуряване

  „Евроинс - Здравно осигуряване” ЕАД стартира своята дейност през 2005г като постепенно изгражда широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна, с което осигурява достъп до квалифицирана медицинска помощ на своите клиенти. Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на комбинация от здравноосигурителни пакети, които покриват широк спектър от здравен риск и осигуряват комплексно медицинско обслужване на клиентите.

 • Застрахователна компания Медико-21 АД

  Първостепенен акцент в дейността на ЗК “Медико21“ АД се поставя върху профилактиката, промоцията на здравето и предпазването от заболяване. “ЗК Медико-21” АД осъществява диагностика и лечение за застрахованите лица във водещите столични и регионални клиники, в които работят най-добрите професионалисти в различните области на медицината. 

 • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

  ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД  се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. 

 • ЗАД Здравноосигурителен Институт

  ЗАД “Здравноосигурителен институт” АД предлага цялостно здравно решение, разширени по обем здравни услуги за индивидуална и групова застраховка „Заболяване” на лица от 0-65 години.

 • Дженерали Закрила Здравно Осигуряване

  Група Дженерали България е пионер и компания определяща стандартите в сектора на предлагане на здравни продукти и услуги на физически и юридически лица.  Дженерали Застраховане АД си поставя непрекъснато нови, по-високи бизнес стандарти за обслужване на клиентите си и в унисон с пазарната ситуация създава нов здравен продукт в портфейла на компанията – Медицинска застраховка „Закрила”.